Mobirise Website Generator

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu; bilinçaltınızın derinliklerinde saklanan, ruhunuzun uygun şekilde tamamlanamadığı için bitmemiş olarak algıladığı işleri tamamlayarak şifaya kavuşmanıza ve geçmişin izlerini temizlemenize yardım etmeyi amaçlar. 

Bugün yaşadığımız birçok realitenin altında, aslında gelişiminiz için yüksek benliğinizin size tamamlamak zorunda bıraktığı yolculuklarınız yatar. Sürekli hissettiğiniz bazı bedensel sıkıntılar size aslında eski bir kazayı hatırlatıyor olabilir. 

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu çalışmaları ile sadece geçmiş yaşamdan bugüne getirdiğiniz geçmiş anıları değil, aynı zamanda şimdiki hayattaki anne karnı veya çocukluk anılarınızı da çözümleyerek, sizde travma yaratmış, olumsuz izleri de temizleyebilirsiniz.

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu tüm bu durumlarda etkinliği dünya çapından yapılan çalışmalarla birçok kez kanıtlanmış çok özel bir çalışmadır. 

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu

Geçmiş Hayatlardan Gelen Travmatik Anılardan Bilinçli Farkındalığa


• Tekrarlayan rüyalar ve kabuslar

• Tanımlanamayan bedensel semptomlar

• Fobiler, korkular, anksiyete

• Eşle aile içinde, işyerinde veya sosyal ilişkilerde problemler

• Depresyon ve takıntılar

• Spiritüel olarak tıkanma yaşanma

• Aileye göre farklı karakter yapısı

• Kontrol edilemeyen sert enerjiler (öfke, kızgınlık, aşırı agresiflik)


olarak gelebilirler. 


Dönüşümsel Regresyon Koçluğu-Geçmiş Yaşam Çalışmaları bu hayatın yanılsama ve karışıklıklarının ötesini görmemizi sağlar ve şimdiki hayatımızı etkileyen geçmiş hayatınıza şifa getirmeniz konusunda size destekler. 

Dönüşümsel Regresyon Koçluğu


• Davetsiz enerjileri serbest bırakma

• Enerji alanı taraması ve derinleşme

• Geçmiş yaşamın keşfi

• Ruhsal boyutta çözümleme yapılması

• Geçmiş yaşamın şimdiki yaşama entegrasyonu

• Beden hafızasının dönüştürülmesi yoluyla blokajları çözme

• Şifa alanı çalışması,


adımlarından oluşur. 

Necla Kutay rehberliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalar geçmiş yaşam deneyimlerine olduğu gibi, şimdiki hayatınıza da odaklanmıştır. Danışanlar geçmişten elen ve onların zihinsel, duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını bozan çatışmaları serbest bırakır ve çözerler. Dönüşümsel Regresyon Koçluğu problemin kökeni üzerinde çalışır ve güvenli bir şekilde onu dönüştürür. Böylece kişi derin seviyede fiziksel duygusal, zihinsel ve ruhsal şifaya kavuşabilir. 


Burada bireyin rolü asla azımsanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki ireyin katkısı olmadan, üzerinde yapılan çalışmaların etkisi tamamen kısıtlıdır. Kişi herhangi bir problemle karşılaştığı an aynı duygular geri dönmektedir. Bu nedenle ruh sağlığı konusunda uzman bir danışmanın sağlıklı yönlendirmeleriyle, kişinin kendi çabasının işbirliği sonucunda elde edilen dönüşümler çoğunlukla tekrar etmemektedir. 


Dönüşümsel Regresyon Koçluğu’nda geçmişten gelen ve şimdiki hayattaki problemlerin kaynağı olan bedensel psikolojik ve ruhsal kalıntılar üzerinde çalışılır. Bu kalıntıların keşfedilip dönüştürülmesi ve çözümlerin şimdiki yaşama entegrasyonu ile kişinin derin seviyede fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal şifaya kavuşması hedeflenir. 

UYARI

Necla Kutay tarafından verilen danışmanlık hizmetleri , düzenlenen etkinlik, workshop ve seminerler yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Enerjiyi Takip Edin