Web Site Generator

Theta Healing

Theta Healing(R) fiziksel psikolojik ve ruhsal şifa sağlayan bir meditasyon tekniği ve spiritüel bir felsefedir.

Theta Healing Nedir?

Theta Healing fiziksel psikolojik ve ruhsal şifa sağlayan bir meditasyon tekniği ve spiritüel bir felsefedir. Baslangıçta bir şifa tekniği olarak ortaya çıkan teknik günümüzde cok güçlü bir bilinç altı terapi tekniğine dönüşmüştür. Kişinin kendini kısıtlayan negatif inançlarının bulunup temizlenerek hayatını pozitif olarak devam ettirmesini sağlayan bir metoddur. Theta Healing de şifa AN da olur. 

Alman Psikiyatr Hans Berger 1924 yılında yaptığı laboratuar calışmalarının sonucunda beynin Beta, Alfa, Theta ve Delta dalga boyutlarında faaliyetlerde bulunduğunu saptamış ve bunları frekans boyutunda ölçümlemiştir.

Beynimizin Yaydığı Frekans Boyutları


• Delta (0.1-4 Hz) derin uyku hali

• Theta (4-8 Hz) derin bir rahatlama ve hafif uykuya geciş hali

• Alfa (7-14 Hz) zihnin rahatlamış meditasyon hali

• Beta (14-28 Hz) bilinçli olduğumuz, düşündüğümüz konuştuğumuz iletişim kurduğumuz hal


Beta frekansı günlük yaşantımızı sürdürürken yaydığımız aktif ve alarm halinde olduğumuz frekans halidir. Alfa frekansı zihnin rahatlamış meditasyon halidir, pozitif olarak kendimize yaptığımız olumlamalar ve inanç değişikleri için bu boyutta 21 gün boyunca calışma yapmak gerekir. Yapılan bu çalışmaların sonuçları ise ortalama 3-6 aylık bir dönem içerisinde etkisini göstermeye başlar.


Theta hali ise derin bir rahatlama ve hafif uykuya geçiş hali olup bu boyutta bilinç altında negatif inançlar üzerinde yapılan değişiklikler anında etkisini gösterir. O yüzden Theta çalışmalarındaki şifalanma ve değişiklikler “AN” da olur. Çocuklar doğdukları andan itibaren 6 yaşına kadar Teta frekansı ile hareket eder ve bilinç altına her şeyi bu frekansta kayıt ederler. Bu yüzden ilk 6 yaşta ebeveynlerin söylemlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri gerekir ki olumlu kayıtlar yaratılabilsin.

Neden Theta Healing?

Theta çalışmalarında ve terapilerinde uygulamayı yapan uygulayıcı çalıştığı kişininbeyin dalgalarını ve bilinç altını bilinçli olarak Theta dalga boyutuna ayarlar ve bilinç altında çalışılan konu ile ilgili olarak bulunan negatif kök inançlar danışanın sözlü izni ile olumluya çevrilir. Bilinçaltı kayıtlarında meydana gelen değişim ise kas testi (Kinesiyoloji) yöntemi ilede kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Değişimler ve şifalanma AN da olur ve hızlı etki eder.Theta Healing tekniği ile Bilinç altınızdaki negatif kayıtlar temizlenerek bilinç altınız yeniden programlanabilir, gerekli his yukelemeleri yapılır, duyguların saf yaratılış hali yeniden tanımlanır.

Hangi Konularda Theta Healing Çalışması ile Kök İnançlar Bulunabilir?


• Korkular için

• Kızgınlık ve öfkeler için

• Hastalıklar için ve bu hastalıkların kişiye nasıl hizmet ettiğini bulmak için

• Hayatımızda olmasını istediğimiz ancak bunların olması için kendimize koyduğumuz engelleri sebepleri bulabilmek için

• Genetik olarak atalarımızdan DNA lar yoluyla aldığımız negatif kodları bulabilmek ve değiştirebilmek için

• Kollektif inançlardan ve geçmiş kayıtlardan bizi engelleyen sebepleri bulabilmek için

• Olması imkansız diye inandığımız her ne var ise bütün bunları bulabilmek ve olumlu yönde değiştirebilmek için 


Theta Healing tekniği ile çalışmalar yapılabilir.

Theta Healing (R) yöntemi her konuda uygulanabilir olmakla birlikte danışanların daha somut fikir edinmeleri açısından uygulamaların sıklıkla yapıldığı konu başlıklarından söz edecek olursak;


• İş ve para

• Bolluk, bereket

• İlişkiler (Anne baba, eş, çocuk, sevgili, arkadaşlar)

• Aşk ve sevgi / aldatılma / aldatma

• Başarı ve başarısızlık korkusu

• Güvensizlik problemi

• Müşterilerden korku / satışlar

• Ertelemek / mükemmeliyetçilik

• Reddedilmek / utanç / korku

• Kurban olmak, zor deneyimler, problemler

• Zorunluluk, bağlılık, bağımlılıklar

• Kilo problemleri

• Hastalıklar ve sebep olan inançlar

Danışanlarımız İçin;


Derindeki kök inançlarınız bulunup temizlendikçe aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşamaya devam edersiniz o yüzden derine daha derine inmekten asla çekinmeyin ki şifanız tam olsun.


Theta Healing seansında bilincimizi kendi alanımızdan çıkartarak Yaradan’ın koşulsuz sevgi enerjisi ile buluşturup OL seviyesinde bilinçaltı kayıtlarını değiştirebiliriz. Beta frekansında bizi engelleyen bir çok negatif inancımızın farkına varabilir ancak değiştiremeyiz, negatif kayıtlardaki kalıcı değişim Theta frekansında kolayca değiştirilebilir ve uygulayıcı kişiler bu şifalanmaya tanıklık ederler. Bu şifalanmayı da; değişikliği iyileşmeyi isteyen herkes Theta seansları ile kolaylıkla hayatına alabilir.

UYARI

Necla Kutay tarafından verilen danışmanlık hizmetleri , düzenlenen etkinlik, workshop ve seminerler yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Enerjiyi Takip Edin